Fizjoterapeuta nie musi mieć umowy o pracę

Dodano: 30 września 2019

Już trochę ponad rok obowiązuje przepis, zgodnie z którym m.in. w przedszkolach niepublicznych i innych formach wychowania przedszkolnego nauczycieli obowiązkowo zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. Nie każda jednak osoba prowadząca zajęcia w przedszkolu jest i musi być nauczycielem. Dotyczy to np. fizjoterapeuty.

W przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach niepublicznych nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę (art. 10a Karty Nauczyciela). Każdy nauczyciel w placówce niepublicznej powinien być więc zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Czy fizjoterapeuta jest nauczycielem? Żaden przepis nie wskazuje, że osoba zatrudniana jako fizjoterapeuta musi mieć kwalifikacje nauczycielskie. Stanowisko takie przedstawił MEN w odpowiedzi na interpelację posła Tomasza Kuleszy nr 16297 z 28 czerwca 2010 r. należy uznać je za prawidłowe. Co za tym idzie, fizjoterapeuta nie musi być zatrudniony w placówce niepublicznej na podstawie umowy o pracę. Jeżeli fizjoterapeuta prowadzi działalność gospodarczą, to najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie z nim umowy o świadczenie usług (fizjoterapeuta wystąpi w niej jako przedsiębiorca). W konsekwencji obciążenia podatkowe z tytułu zawartej umowy będą spoczywały na fizjoterapeucie.

ZAPAMIĘTAJ: Fizjoterapeuta nie jest nauczycielem, a zatem nie musi mieć umowy o pracę.

W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH

Porada dotyczy przedszkoli niepublicznych.

Podstawa prawna:

  • art. 10a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Michał Kowalski

radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego

wiper-pixel