Rada pedagogiczna w okresie zawieszenia zajęć

Dodano: 31 marca 2020

Przepisy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w okresie zawieszenia zajęć nie zabraniają zwoływania w tym czasie zebrań rady pedagogicznej. Jednak takie spotkanie w kilku, czy kilkunastoosobowym składzie jest ryzykowne z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego. O ile zatem to możliwe, zebranie warto przełożyć lub odbyć je za pomocą narzędzi internetowych np. komunikatora.

Specjalne rozporządzenie MEN zawiesza prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej a nie powoduje całkowitego zamknięcia szkoły! Tym samym szkoła jako zakład pracy nadal funkcjonuje, ale nie realizuje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Nie jest natomiast wykluczone realizowanie innych zadań, typowo organizacyjnych. Do takich zadań zalicza się prowadzenie posiedzeń rady pedagogicznej.

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE, PUNKTY PRZEDSZKOLNE

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem dotyczą wszystkich placówek oświatowych.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410).

Michał Kowalski

radca prawny, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego

wiper-pixel