Nowelizacja rozporządzenia płacowego nauczycieli i wzrost pensji zasadniczych

Dodano: 23 sierpnia 2020

Dnia 4 sierpnia br. resort edukacji skierował do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zakłada on 6% wzrost pensji zasadniczych nauczycieli od września 2020 r.

W związku ze wzrostem od 1 września 2020 r. o 6 proc. kwoty bazowej dla nauczycieli, wzrośnie również wynagrodzenie średnie, którego jednym z elementów jest wynagrodzenie zasadnicze. Po podwyżce kwota bazowa wyniesie 3 537,80 zł. W ślad za wzrostem kwoty bazowej, w projekcie rozporządzenia proponuje się zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli również o 6 proc.

Ponadto, w przypadku nauczycieli o najniższym uposażeniu proponuje się zwiększenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w drugiej grupie wykształcenia oraz nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych w trzeciej grupie wykształcenia o ponad 6 proc.

W załączniku do projektu rozporządzenia zostały określone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem poziomu wykształcenia.

( II ) Ile zarobią najlepiej wykształceni?

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, którzy mają najwyższy wymagany poziom wykształcenia, czyli legitymują się tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (stanowią oni ok. 96 proc. wszystkich nauczycieli), od 1 września 2020 r. wyniesie dla:

  • nauczyciela stażysty – 2 949 zł,
  • nauczyciela kontraktowego – 3 034 zł,
  • nauczyciela mianowanego – 3 445 zł,
  • nauczyciela dyplomowanego – 4 046 zł.

Po podwyżce od września 2020 r. średnie wynagrodzenie wyniesie: dla nauczyciela stażysty 3 537,80 zł, nauczyciela kontraktowego 3 926,96 zł, nauczyciela mianowanego 5 094,43 zł, nauczyciela dyplomowanego 6 509,55 zł. Od 2018 roku, po wrześniowej podwyżce  pensje nauczycieli wzrosną o ponad 28 proc.

ZAPAMIĘTAJ Nauczyciele otrzymają wypłatę podwyżki do 30 września 2020 r., z wyrównaniem od 1 września 2020 r.

( II ) Czy samorządy mają środki na wypłatę podwyżek?

Środki na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń średnich nauczycieli od 1 września 2020 r. zostały uwzględnione w dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. w części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. (w zakresie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego) oraz w rezerwach celowych budżetu państwa (w zakresie nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej).

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12336704

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE, PUNKTY PRZEDSZKOLNE

O zasadach wynagradzania nauczycieli niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego decydują organy prowadzące te placówki.

Źródło:

  • Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.
wiper-pixel