Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia przedszkola/miejsca prowadzenia zajęć przez dziecko