Kontrola statutu przedszkola – 34 zapisy, które zostaną zakwestionowane przez organ nadzoru pedagogicznego

Dodano: 24 stycznia 2018

Przepisy związane z reformą systemu oświaty nałożyły na przedszkola obowiązek przygotowania i uchwalenia statutów dostosowanych do nowych regulacji prawnych.  Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 powinien on organizować i prowadzić wychowanie i opiekę w przedszkolu zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw Po dostosowaniu statutu do obowiązujących przepisów i uchwaleniu go dyrektor powinien zadbać o to, by wszyscy w przedszkolu poznali i respektowali najważniejszych dokument prawa wewnętrznego.

W wyniku stwierdzenia sprzeczności z prawem statutu lub niektórych jego postanowień kurator oświaty uchyla statut albo niektóre jego postanowienia w drodze decyzji. Poprzez zawarte w decyzji rozstrzygnięcie nakłada na dyrektora obowiązek podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisów statutu w zakresie, w jakim stwierdził ich sprzeczność z prawem.

 

Treść artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników

Aby uzyskać dostęp do pełnej treści tego artykułu

Zaloguj się

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła
wiper-pixel