Urlop wypoczynkowy w przedszkolu wzory 20 dokumentów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

 1. Zarządzenie dyrektora przedszkola o podaniu planu urlopów;
 2. Plan urlopów;
 3. Wniosek o podzielenie urlopu na części;
 4. Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z inicjatywy pracownika;
 5. Karta urlopowa;
 6. Karta urlopowa w okresie wypowiedzenia;
 7. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieobjętego planem urlopów;
 8. Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynkowego;
 9. Decyzja o odmowie udzielenia urlopu wypoczynkowego;
 10. Wzór zawiadomienia nauczyciela o obligatoryjnym przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego (przedszkole publiczne);
 11. Wzór zawiadomienia nauczyciela o obligatoryjnym przesunięciu terminu urlopu wypoczynkowego (przedszkole niepubliczne);
 12. Informacja przesunięciu o terminu urlopu przez pracodawcę;
 13. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego;
 14. Wniosek o zwrot kosztów związanych z odwołaniem z urlopu;
 15. Decyzja o zwrocie kosztów poniesionych w związku z odwołaniem z urlopu;
 16. Skierowanie na zaległy urlop wypoczynkowy;
 17. Zobowiązanie do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego;
 18. Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie;
 19. Wniosek o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie związanym z rodzicielstwem;
 20. Zawiadomienie o wypłacie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;