WYDANIE ONLINE

Zakończenie półrocznej pracy przedszkola to odpowiedni czas, by omówić z radą pedagogiczną sprawy istotne dla jakości jego pracy i dalszego rozwoju. Planując zebranie pamiętaj o przedstawieniu wniosków z nadzoru pedagogicznego, a tym samym – o obowiązkach wynikających z przepisów obowiązujących od 1 września 2017 r. Skorzystaj ze wskazówek, dzięki którym przekażesz nauczycielom wszystkie niezbędne informacje.

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciela nie wprowadziła zasadniczych zmian w zasadach udzielania i korzystania z urlopów wypoczynkowych w przedszkolach. Wprowadzono jednak nową regulację dotyczącą sytuacji nauczycieli prowadzących zajęcia zarówno w przedszkolu, jak i szkole  dowiedz się, jak musisz postępować od 1 stycznia 2018 r., jeżeli w Twojej placówce pracują takie osoby.

czytaj więcej »

Ostatnia nowelizacja Karta Nauczyciela zawiera nową regulację dotyczącą przesuwania terminu urlopu nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Od 1 stycznia w tym zakresie nie należy już stosować przepisów Kodeksu pracy – sprawdź, co zmieniło się w ustawie i co oznacza w praktyce.

czytaj więcej »

W ramach zadań statutowych publiczna szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Dowiedz się, czy świetlica szkolna może być miejscem dodatkowej opieki dla dzieci z punktu lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej?

czytaj więcej »

Dziecko przyprowadzone do przedszkola pozostaje pod opieką pracowników aż do odebrania go przez rodziców. Mimo że pod żadnym warunkiem nie powinno nawet na chwilę pozostać bez opieki, co jakiś czas docierają do nas informacje o przedszkolakach, które niezauważone opuściły teren przedszkola. Jak zapobiegać takim zdarzeniom i jaką odpowiedzialność w podobnej sytuacji ponosi dyrektor oraz nauczyciele?

czytaj więcej »

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. zmianami w Karcie Nauczyciela nauczyciele przedszkoli do ostatnich dni grudnia składali wnioski o udzielenie urlopu zdrowotnego np. od 1 września 2018 r. Sprawdź, jak należy postąpić z wnioskiem o urlop zdrowotny, który ma rozpocząć się za kilka miesięcy.

czytaj więcej »

Urlop na żądanie to część urlopu wypoczynkowego pozostawiona do dyspozycji pracownika. W praktyce udzielanie go bywa kłopotliwe, często bowiem dezorganizuje pracę przedszkola. Sprawdź, czy i kiedy możesz odmówić pracownikowi skorzystania z urlopu na żądanie oraz poznaj odpowiedzi na 13 najczęściej zadawanych pytań.

czytaj więcej »

Od 1 września 2017 r. powierzanie stanowiska dyrektora przedszkola odbywa się na podstawie nowych przepisów. Mając świadomość, że nawet najmniejszy błąd formalny może spowodować niedopuszczenie kandydata do postępowania konkursowego, dokonaliśmy szczegółowego omówienia najważniejszych zagadnień dotyczących zasad, wymagań i przebiegu postępowania konkursowego. Sprawdź na czym polegają zmiany.

czytaj więcej »

Jednym z warunków skutecznej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest organizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań – dowiedz się, jak wygląda odpowiednio zorganizowany kącik i które umiejętności wymienione w podstawie programowej mogą dzięki nim nabywać dzieci.

czytaj więcej »

Opłaty za zajęcia dodatkowe w przedszkolach publicznych nie mogą przekroczyć kwoty 1 zł za każdą godzinę tych zajęć. Czy ta sama zasada dotyczy przedszkoli dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna? Z jakich rozwiązań skorzystać, aby zorganizować dodatkowe zajęcia, za które bez naruszania prawa rodzice zapłacą więcej niż złotówkę?

czytaj więcej »

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest pojęciem szerszym niż realizowanie orzeczenia czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc ta dotyczy wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Czy to oznacza, że masz obowiązek zorganizowania jej także dla dzieci, których rodzice nie dostarczą dokumentów z poradni psychologiczno-pedagogicznej?

czytaj więcej »

Szanowni Państwo, w numerze 44 naszej publikacji błędnie opublikowano artykuł „Różne rodzaje świadczeń z ZFŚS – różne kwoty wolne od podatku” – zawarte w nim dane dotyczą roku 2017 r. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. wypłacone ze środków ZFŚS zapomogi losowe są zwolnione z PIT, niezależnie od ich wysokości.

czytaj więcej »

Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

wiper-pixel