Nowelizacja Karty Nauczyciela wchodzi w życie 1 września 2019 r.

Dodano: 23 lipca 2019

To już pewne. Od 1 września w szkołach i przedszkolach będą obowiązywać zmienione przepisy Karty Nauczyciela. Największe zamieszanie wywoła skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed 1 września 2018 r.

Przypomnijmy, że nowelizacja przewiduje:

  • Podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczycieli o 9,6% (oraz automatyczny wzrost innych świadczeń naliczanych od wynagrodzenia zasadniczego),
  • Jednorazowe świadczenie na start dla stażystów (1.000 zł),
  • Wprowadzenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo w kwocie 300 zł,
  • Rezygnacja z dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli dyplomowanych,
  • Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed 1 września 2018 r.
  • Wprowadzenie limitu dla umów na czas określony (limit obejmie 36 miesięcy),
  • Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym (m.in. możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego również po upływie 3-miesięcznego terminu, wykluczenie możliwości ukarania karą porządkową za czyn naruszający prawa i dobro dziecka, wprowadzenie obowiązku informowania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu takiego czynu),

RAMKA Więcej na ten temat przeczytasz w wydaniu nr 66. Jeżeli nie masz wersji papierowej, wejdź na stronę www.przedszkole.wip.pl i tam przeczytaj to wydanie. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1287).

Opracowanie:

Agnieszka Rumik-Smolarz

radca prawny, specjalista prawa oświatowego

wiper-pixel