Zarządzanie Przedszkolem

COVID-19 Opisujemy i wyjaśniamy przepisy dla przedszkoli 

AAZ_78_okladka_Page_1

Dyrektorze, poznaj publikację nr 1 na dla przedszkoli publicznych, niepublicznych i dla punktów przedszkolnych!

Od 12 lat doradzamy, rozwiązujemy problemy naszych Czytelników oraz analizujemy najnowsze zmiany prawne, tak aby były zrozumiałe dla Dyrektora Przedszkola. Sprawdź, co znajdziesz w publikacji

 • porady i rozwiązania zaawansowanych problemów napisane w zrozumiały sposób

 • na bieżąco aktualizowana baza wzorów dokumentów do edycji, zapisu i do wydrukowania

 • obszerny zakres tematyczny dla przedszkoli publicznych i niepublicznych

 •  omówienie zmian w przepisach przed wejściem w życie

 Najnowsze artykuły dla przedszkoli na listopad

Po przedstawieniu radzie pedagogicznej planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny czas na jego wdrożenie. Rozplanowanie zadań na poszczególne miesiące i tygodnie pozwoli na systematyczne realizowanie zaplanowanych form nadzoru i dokonanie niezbędnych podsumowań w celu wyciągnięcia wniosków w półrocznym i końcowym sprawozdaniu.

Proces włączania osób z niepełnosprawnością do społeczeństwa należy rozpocząć jak najwcześniej. Przedszkole jest idealnym miejscem do kształtowania postaw akceptacji i tolerancji dla odmienności oraz do odkrywania tego, co łączy poprzez wspólną zabawę. Skorzystaj z gotowego scenariusza zajęć, który ułatwi integrację dzieci w grupie.

Kilkuletnie dzieci często popadają w konflikty, które najczęściej dotyczą rzeczy (zabieranie zabawek, kłótnie o miejsce do zabawy) lub relacji (zazdrość, chęć dominacji, rywalizacja). Poniższy scenariusz zajęć przygotowuje przedszkolaki do przyjmowania konstruktywnych postaw w sytuacji konfliktu. Poprzez zabawę dzieci uczą się rozpoznawać emocje i granice swoje oraz innych członków grupy. 

Sprawdź, czy specjalista musi uzyskać dodatkową zgodę rodziców na przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na rozpoznanie potrzeb podopiecznego.

Większość dzieci nowo przyjętych do przedszkola przez ostatnie tygodnie zaadaptowała się do warunków przedszkolnych i nie odczuwa już lęku separacyjnego. Jednak czasem zdarza się, że czas adaptacji dawno minął, a lęk niezmiennie trwa. Co wtedy?

W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor, a w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

Zdarza się, że w trakcie roku zwalnia się miejsce. Sprawdź, w jakim trybie można przyjąć dziecko na wolne miejsce w przedszkolu niesamorządowym oraz czy konieczne jest przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

Punkt przedszkolny to inna niż przedszkole forma wychowania przedszkolnego. Pracodawcą dla zatrudnionych w punkcie nauczycieli i pracowników jest dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez daną gminę.

Upewnij się, kto poza higienistką może sprawdzać czystość głowy dzieci w związku z wszawicą i czy wychowawca grupy przedszkolnej może odmówić wykonania kontroli czystości głowy u dzieci.

Nauczyciel przedszkola, który po 1 stycznia 2021 r. rozpocznie korzystanie z urlopu wychowawczego, będzie miał prawo do pełnego wymiaru urlopu za ten rok. Sprawdź, jakie są pozostałe zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego w razie korzystania z urlopu wychowawczego.

Nie ma żadnych szczególnych wytycznych odnośnie do protokołu rady pedagogicznej obradującej nad opinią na temat pracy dyrektora. Powinien być to typowy protokół zgodny z rozwiązaniami przyjętymi w regulaminie rady (art. 73 ust. 2 UPO).

Sprawdź, czy nauczyciel wspomagający ma obowiązek opracowania planu swojej pracy.

Działania nauczyciela wspomagającego powinny być skorelowane z działaniami nauczyciela w odniesieniu do całej grupy i zintegrowanymi działaniami nauczycieli i specjalistów opracowujących IPET dla konkretnego dziecka.

6 Korzyści dla Prenumeratora

Telefoniczne Pogotowie

Oświatowe (tematyka kadry, płace, zarządzanie)

E-letter Dyrektora

wskazówki i rozwiązania
dla Dyrektora przedszkola

Numery specjalne

poświęcone top tematowi
– z płytą cd lub plakatem

Wzory dokumentów

z możliwością zapisania
i edycji

e-PREZENTY

na certyfikowane
webinaria oświatowe

E-mailowa poradnia

konsultacje
z ekspertami prawa

Agnieszka
Rumik-Smolarz

Redaktor naczelna - "Zarządzanie przedszkolem"

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, redaktor i autor publikacji o tematyce prawnej dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz specjalistów ds. kadrowych w placówkach oświatowych.

Grono redakcyjne

 • Małgorzata Celuch – wicedyrektor, specjalista z zakresu prawa oświatowego
 • Małgorzata Czarnocka – dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Wanda Pakulniewicz – pracownik kuratorium oświaty, specjalista prawa oświatowego
 • Bożena Winczewska – specjalista prawa oświatowego, wizytator kuratorium oświaty
 • Agnieszka Kosiarz – specjalista prawa oświatowego
 • Małgorzata Swędrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE

Zarządzanie Przedszkolem w liczbach

12 lat doradzamy

dyrektorom przedszkoli od 2008 roku

17 Ekspertów

Prawa Oświatowego i Prawa Pracy

189 wzorów

dokumentów do pobrania

4 numery specjalne

w roku z plakatem i płytą CD

DYREKTORZE PRZEDSZKOLA

Poznaj bezpłatnie magazyn „Zarządzanie Przedszkolem”

0

1 numer  publikacji

z dostępem do strony www

 • Aktualny 1 numer „Zarządzanie Przedszkolem” z bezpłatną przesyłką pocztową do Twojej placówki
 • 14 dni dostępu do zawartości strony www.przedszkole.wip.pl
 • 14 dni dostępu do Telefonicznego Pogotowia
  Oświatowego
 • 14 dni dostępu do płatnej strefy
  Teczka Dyrektora
 • 14 dni dostępu do Poradni mailowej
 • Limitowany prezent - CD z 50 wzorami
  dokumentów
 • Gwarancja dla Czytelnika: omówienie zmian
  w przepisach przed wejściem w życie

377,24zł netto

Publikacja i dostęp do www.przedszkole.wip.pl

RABAT  10% NA 2020 rok

 • 6 numerów „Zarządzanie Przedszkolem”
  wydawanych co 3-4 tygodnie
 • 2 numery specjalne z top tematem
 • Dodatki do numerów specjalnych:
  płyty CD i plakaty oświatowe
 • Telefoniczne Pogotowie Oświatowe
 • Dostęp do płatnej strefy: Teczka Dyrektora
 • Dostęp do Poradni e-mailowej
 • Zaproszenia na certyfikowane webinaria oświatowe
 • Limitowany prezent - po opłaceniu faktury w prezencie Bon upominkowy do salonów EMPIK o wartości 50 zł (do wykorzystania stacjonarnie i na www.empik.com)
 • Cena promocyjna: 377,24zł netto  ( z wysyłką 475,50 zł brutto)

PREZENT DLA CZYTELNIKÓW DO PRENUMERATY -  BON UPOMINKOWY EMPIK o wartości 50 zł

Gwarancja dla Czytelnika: omówienie zmian
w przepisach przed wejściem w życie

Wyróżnienia WiP

wiper-pixel