Zarządzanie Przedszkolem

Dyrektorze poznaj zmiany na 2020 rok

Zarządzanie przedszkolem

"Zarządzanie przedszkolem dla zaawansowanych" -

omówienie zmian w przepisach przed wejściem w życie.

Grupa Wydawnicza OŚWIATA zaprasza do lektury publikacji skierowanej do przedszkoli publicznych i niepublicznych. Od 10 lat doradzamy Dyrektorom w skutecznym zarządzaniu placówką oświatową. Dołącz do Grona zadowolonych Czytelników!

O czym przeczytasz w styczniowym numerze?

 artykuł  dla Prenumeratora i dla Czytelników numeru bezpłatnego

Dla uczniów z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, organizuje się zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia te prowadzi się niezależnie od form wsparcia udzielanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Inne są też podstawy prawne dla tych form pomocy, zaś ich przykładowe formy ze wskazaniem osób prowadzących znajdziesz w poniższych tabelach.

 artykuł  dla Prenumeratora i dla Czytelników numeru bezpłatnego

Przepisy nie rozstrzygają, w jakim czasie należy prowadzić zajęcia rewalidacyjne i zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nie ma również przepisu, który regulowałby szczegółowo czas realizacji podstawy programowej, co oznacza, że dane zajęcia powinny być realizowane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, zapewnianym w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie, zgodnie z rozkładem dnia ustalonym dla oddziału.

 artykuł  ogólnodostępny

Celem monitorowania realizacji podstawy programowej jest pozyskanie informacji o stosowanych przez nauczycieli rozwiązaniach organizacyjnych i metodycznych związanych z wdrażaniem nowych regulacji oraz o uwzględnianiem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. Monitorując działania nauczycieli, dyrektor pozyskuje również informacje o efektach pracy wyrażających się w postaci wiadomości i umiejętności pozyskiwanych przez dzieci. Sprawdź, jak monitorować podstawę programową w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.

 artykuł  ogólnodostępny

Punkty przedszkolne zalicza się do innych form wychowania przedszkolnego, które tworzy rada gminy w drodze uchwały w szczególnych przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi np. duża liczba dzieci w wieku przedszkolnym, utrudniona komunikacja, zróżnicowany/duży obszar gminy. Punkty organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu. Placówki te funkcjonuje, podobnie jak w przedszkole, przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, co oznacza, że zaliczany jest do placówek nieferyjnych.

6 korzyści dla Czytelników

Telefoniczne Pogotowie

Oświatowe (tematyka kadry, płace, zarządzanie)

E-letter Dyrektora

wskazówki i rozwiązania
dla Dyrektora przedszkola

Numery specjalne

poświęcone top tematowi
– z płytą cd lub plakatem

Wzory dokumentów

z możliwością zapisania
i edycji

e-PREZENTY

na certyfikowane
webinaria oświatowe

E-mailowa poradnia

konsultacje
z ekspertami prawa

Agnieszka
Rumik-Smolarz

Redaktor naczelna - "Zarządzanie przedszkolem"

Radca prawny, specjalista prawa oświatowego, redaktor i autor publikacji o tematyce prawnej dla dyrektorów szkół, przedszkoli oraz specjalistów ds. kadrowych w placówkach oświatowych.

Grono redakcyjne

 • Małgorzata Celuch – wicedyrektor, specjalista z zakresu prawa oświatowego
 • Małgorzata Czarnocka – dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • Wanda Pakulniewicz – pracownik kuratorium oświaty, specjalista prawa oświatowego
 • Bożena Winczewska – specjalista prawa oświatowego, wizytator kuratorium oświaty
 • Agnieszka Kosiarz – specjalista prawa oświatowego
 • Małgorzata Swędrowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowca na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE
Zamów bezpłatny numer »

Zarządzanie Przedszkolem w liczbach

11lat

Doradzamy

dyrektorom przedszkoli od 2008 roku

17

Ekspertów

Prawa Oświatowego i Prawa Pracy

153

Wzorów

dokumentów do pobrania

4

Numery specjalne

w roku z plakatem i płytą CD

DYREKTORZE PRZEDSZKOLA

Poznaj bezpłatnie magazyn „Zarządzanie Przedszkolem”

0

Zamawiam numer próbny

 • Aktualny 1 numer „Zarządzanie Przedszkolem”
 • 14 dni dostępu do płatnych artykułów 
 • 14 dni dostępu do Telefonicznego Pogotowia
  Oświatowego
 • 14 dni dostępu do płatnej strefy
  Teczka Dyrektora
 • 14 dni dostępu do Poradni mailowej
 • Limitowany prezent - CD z 50 wzorami
  dokumentów
 • Bezpłatna przesyłka

Gwarancja dla Czytelnika: omówienie zmian
w przepisach przed wejściem w życie

377,24

Zamawiam prenumeratę

                 RABAT  10% NA 2020 rok

 • 6 numerów „Zarządzanie Przedszkolem”
  wydawanych co 3-4 tygodnie
 • 2 numery specjalne z top tematem
 • Dodatki do numerów specjalnych:
  płyty CD i plakaty oświatowe
 • Telefoniczne Pogotowie Oświatowe
 • Dostęp do płatnej strefy: Teczka Dyrektora
 • Dostęp do Poradni e-mailowej
 • Zaproszenia na certyfikowane webinaria oświatowe
 • Limitowany prezent - po opłaceniu faktury w prezencie Bon upominkowy do salonów EMPIK o wartości 50 zł (do wykorzystania stacjonarnie i na www.empik.com)
 • Cena promocyjna: 377,24zł netto 

PREZENT DLA CZYTELNIKÓW DO PRENUMERATY -  BON UPOMINKOWY EMPIK o wartości 50 zł

Gwarancja dla Czytelnika: omówienie zmian
w przepisach przed wejściem w życie

Wyróżnienia WiP

wiper-pixel