Czy nauczyciel może przyprowadzić swoje dziecko do pracy?

Dodano: 31 marca 2020

Kwestii przyprowadzania dzieci przez pracownika do pracy nie regulują przepisy. Jeżeli jednak pracodawca wyrazi na to zgodę, nauczyciel w awaryjnej sytuacji np. braku możliwości zapewnienia dziecku opieki, może przyjść do przedszkola ze swoim dzieckiem.

( II )Ograniczenia można wprowadzić w regulaminie pracy

Kwestie związane z organizacja i porządkiem w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników powinien określać regulamin pracy obowiązujący w jednostce (art. 104 § 1 kp). Dokument ten określa m.in. warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu (art. 1041 § 1 pkt 1 kp). Można w nim zatem wprowadzić zakaz przyprowadzania do miejsca pracy osób postronnych, niezatrudnionych w danej jednostce.

( II ) Decyduje pracodawca

Dotyczy to także dzieci pracowników i innych członków rodziny. Jeżeli regulamin ani inne akty wewnętrzne takich zastrzeżeń nie zawierają, wówczas pracownik powinien uzyskać zgodę pracodawcy na ewentualne i wyjątkowe przyprowadzenie dziecka do pracy.

Specyfika pracy np. przedszkola pozwala na przyprowadzenie dziecka pracownika do pracy bez uszczerbku dla wywiązania się przez niego z obowiązków pracowniczych i dezorganizacji pracy innych. Pracodawca może więc wyrazić na to zgodę.

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE, PUNKTY PRZEDSZKOLNE

Porada ma zastosowanie do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) – art. 104 § 1, art. 1041 § 1 pkt 1.

Agnieszka Rumik-Smolarz

radca prawny, specjalista prawa oświatowego

wiper-pixel